Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser på www.ertmann-bilindretning.dk

Brugen af websiten kan indebære, at De skal oplyse e-mail, adresse, tlf. nr. eller andre personlige oplysninger. Disse oplysninger bliver ikke viderebragt af Ertmann til anden brug.
Afgiver De personlige oplysninger i forbindelse med at modtage materiale fra os – registrerer vi disse oplysninger. Oplysningerne gør os i stand til at kommunikere med Dem og formidle den ønskede information. Hvis De downloader information, registrerer vi besøget. Disse oplysninger hjælper blandt med til at imødekomme Deres behov og fortæller os, hvilken del af vores website der benyttes. Websiten kan indeholde links til websites, der ikke har noget at gøre med Ertmann. Ertmann er ikke ansvarlig for brugen af Deres oplysninger på disse websites.

Varemærker

Alle de benyttede varemærker, logoer og symboler på websiten ejes af grafisk designer I. S. Trosbjerg.

Copyright

Indholdet af denne website er beskyttet af ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Information på websiten, herunder tekst, billeder, illustrationer og lyd, må ikke kopieres, gengives eller lagres på andre harddiske uden forudgående skriftlig tilladelse af Ertmann. Dele af websiten kan indeholde billeder o.l., hvor 3. mand har ophavsretsrettighederne.

Tegninger i forbindelse med tilbud

Bekendtgørelse af lov om ophavsret (Udsnit af lov)
Herved bekendtgøres lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 194 af 11. marts 1997, med de ændringer, der følger af lov nr. 407 af 26. juni 1998.

Kapitel 1

Ophavsrettens genstand og indhold for beskyttede værker
§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.
Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.
Stk. 3. Værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker.

Ansvar ved brug

Kundens brug af et af Ertman’s produkter sker i enhver henseende på eget ansvar.
Ertmann påtager sig intet ansvar for brugen, det være sig rigtigheden, lovligheden m.m. af de informationer, som kunden har afgivet. Ertmann kan således ikke drages til ansvar for tab – hverken direkte eller indirekte, opstået som følge af brug af produktet. Ertmann kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold opstået som følge af manglende adgang til arbejdskraft eller vareleverancer og andre forhold hos Ertmann samt force majeure, herunder også strejke og lockout. Kunden er selv ansvarlig for omkostninger opstået i relation til bestilling af varer.

Leveringsbetingelser

Alle ordre er kontant ved levering eller efter aftale for kontokunder.
Ved specialopgaver kan betales et áconto beløb før igangsætning af opgave.
Supplerende dele til vareleverancer leveres til dagspriser.
Leveringsterminer for biler fremgår af ordrebekræftelsen.

Copyright

Indholdet af denne website er beskyttet af ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Information på websiten, herunder tekst, billeder, illustrationer og lyd, må ikke kopieres, gengives eller lagres på andre harddiske uden forudgående skriftlig tilladelse af Ertmann. Dele af websiten kan indeholde billeder o.l., hvor 3. mand har ophavsretsrettighederne.

Ændring af kundevilkår

Forretningsbetingelser kan af Ertmann på websiten ændres med et varsel på 30 dage. Eventuelle tvister og uoverenstemmelser skal afgøres ved almindelig dansk domstol. Kun CVR registrerede virksomheder kan handle hos Ertmann.

Slagelse den 14. December 2017

Udskriftsdata for Ertmann Bilindretning:
CVR nr. 39186047
P nr.1023168819
Registreringsdato: 14-12-2017
Postadresse: Langes Gaard 7, 4200 Slagelse
Tlf. 5767 6099

Direktion: Ivan Trosbjerg
Hovedarbejdsområder: Special indretning af firmabiler. Bilinventar. Bilreklamer.